Water

ECOTIP 16-11-2017: DRINKWATER.
Bron: “Laudato Si”


Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De zoetwaterbronnen bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De beschikbaarheid van water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel plaatsen de vraag groter dan het duurzame aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Op haar beurt heeft de opwarming effecten op de koolstofcyclus. Zij creëert een vicieuze cirkel die de situatie nog verergert en die van invloed zal zijn op de beschikbaarheid van wezenlijke middelen zoals drinkwater, energie en de landbouwproductie in de warmste gebieden, en het uitsterven van een gedeelte van de biodiversiteit van de planeet ten gevolge zal hebben. Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert, wordt op sommige plaatsen de tendens steeds sterker deze schaarse hulpbron te privatiseren, die is veranderd in koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat het overleven van de mensen bepaalt en daarom is het een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens. Deze wereld heeft een zware maatschappelijke schuld jegens de armen, die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat dit betekent dat hun het recht op een leven in lijn met hun onvervreemdbare waardigheid wordt ontzegd. 


De Standaard 15.09.2017 p 23 :

“Belg verknocht aan flessenwater”. Het is meer dan honderd keer duurder dan leidingwater, genereert plastic afval en u moet het van de supermarkt naar huis zeulen.
België staat zelfs op de derde plaats in Europa als het op verbruik van flessenwater aankomt. Het zijn vooral de gearomatiseerde drankjes, de waters met een smaakje, die steeds populairder worden. Volgens (marktonderzoekinstituut) GfK  kost een fles mineraalwater gemiddeld 35 cent, tegenover 1.26 € voor eenzelfde hoeveelheid water met een smaakje. Leidingwater kost ongeveer 0.6 eurocent per liter.
Toegepast op een modaal gezin van 4 personen:Bij een dagverbruik van 1.5 liter per persoon per dag, of jaarlijks gezamenlijk 2190 liter, betekent dit 12 € voor leidingwater, 766 € voor flessenwater en 2000 € extra als er wat aroma wordt aan toegevoegd.
Hierbij zijn nog niet de tijd- en milieukosten berekend van het gezeul met flessen.


Maak zelf je keuze …