Vlees

ECOTIP 13-3-2018: VLEES
“Laudato si”: de menselijke wortel  van de economische crisis
129. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voord de kleine producenten en de diversificatie van de productie.
Voor een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk zijn degenen die de meeste middelen en financiële macht bezitten, grenzen te stellen.

Campuskrant 29.12.2018: Waar blijft de meelwormburger nu?
Sprinkhanen, krekels en meelwormenzijn goed voor u: het zijn voedzame beestjes.
Meer insecten eten kan bovendien de ecologische voetafdruk van de carnivore mensheid verkleinen. In België lopen we voorop inde kweek van insecten, maar toch eten we ze niet: waarom?
Insecten zijn een volwaardig en gezond voedingsmiddel dat vlees perfect kan vervangen. En omdat insecten amper broeikasgassen uitstoten en weinig water en ruimte vergen, kan je ze heel wat milieuvriendelijker kweken dan bv. runderen.
Toegegeven, je moet een psychologische barrière over. Maar wie proeft, is meestal aangenaam verrast.

Conclusie: Consumeer minder vlees. Zet vooroordelen t.o. v. alternatieve opzij.
Vleesproductie en dus ook -consumptie gaat gepaard met het verbruik van heel wat natuurlijke rijkdommen.
Om een kilo vlees te produceren is:

 • evenveel tijd en evenveel grondoppervlakte nodig als om 160 kg aardappelen te telen;
 • evenveel water nodig als om een jaar lang elke dag een douche te nemen;
 • 7 liter benzine verbruikt;
 • bijna 80 keer meer broeikasgassen voortgebracht dan voor één kilo tarwe.Dit komt overeen met een afstand van 60 km die wordt afgelegd met de wagen. (bron «Réseau éco-consommation»)

  Als u dus minder vlees zou eten, zou dit zowel het milieu als uw gezondheid ten goede komen … alsook uw portemonnee.
  Indien alle mensen op aarde dezelfde hoeveelheden dierlijke producten zou eten als een gemiddelde Belg, dan zou er drie kwart van de biologisch productieve land- en zeeoppervlakte nodig zijn voor veeteelt en visserij.
  Willen we bomen planten om de CO2-emissies van veeteelt en visserij op te vangen, dan hebben we het overige kwart nodig.
 • Bron: De ecologische voetafdruk van consumptie van dierlijke producten in België
  Stijn Bruers, Koen Vandenberghe
  Een publicatie van Ecolife vzw. Januari 2012