Verlichting

ECOTIP 12-12-2017: VERLICHTING.
Bron: “Laudato Si”, Hoofdstuk II § 6/95 (Heilige Vader – Paus Franciscus – Encycliek)
Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen.


Wat betekent  het gebod: “gij zult niet doden”, wanneer “20 % van de wereldbevolking in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven?


De Standaard  27.11.2017 :

“LED’s zijn niet goed voor het milieu”. Jaarlijks groeit de oppervlakte die ’s nachts verlicht wordt met 2 %.
Bovendien stijgt ook de intensiteit van dat licht met 2 % per jaar.
De stijging in lichtvervuiling loopt ruwweg gelijk met de stijging in het BNP.
Dit leidt tot: slaapproblemen, vogels die zich te pletter vliegen, vissen met een continue jetlag, verstoorde nachtdieren.
Vaststelling: Een spaarlamp verbruikt 1/5 van een gloeilamp. Een LED-lamp  verbruikt de helft van een spaarlamp of 1/10 van een gloeilamp. Sedert de komst van de LED-verlichting leerden we af te besparen op het licht.

Conclusie:
Ben je er niet, doof het licht,
ben je er wel, dim het licht,
of nog beter, verlicht alleen je verstand en laat dit bij voorkeur over aan de H.Geest.