Schenkersrekening

Schenkersrekening bij de Koning Boudewijnstichting.

Op de rekening BE10 0000 0000 0404 met de vermelding 125/0023/00005, kunnen giften gestort worden die het algemeen belang dienen en meer specifiek de uitrusting en veiligheidscultuur van gezondheidscentra en opleidingsinstituten in de landen in ontwikkeling en de opvang en omkadering van vluchtelingen, ouderen, weerlozen en gevangenen in België ondersteunen. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45 % op het werkelijk gestort bedrag (art. 145/33 WIB).