Rouwen in de gevangenis

Allerheiligen 2019: aandacht voor rouwbeleving bij gedetineerden

Hartelijk dank voor uw steun aan onze pastorale dienst in de gevangenis van Beveren. Uw financiële steun maakt het  project rond rouwverwerking mogelijk en moedigt ons ook aan in ons werk.  Dank u wel voor deze dubbele ondersteuning.

Het gebeurt wel vaker dat een gedetineerde geen afscheid kan nemen van een familielid of vriend. Rouw en verdriet blijven dan vaak hangen tussen de muren van de cel. De voorbije weken zag ik hoeveel deugd het praten en het schrijven onder begeleiding van Thomas Jacques heeft gedaan. De ‘mannen’ zijn ook trots op het proces dat ze doorlopen hebben. Terecht, want dat vraagt moed.  Zonder externe steun was dit niet mogelijk geweest.

Op vrijdag 1 november om 14u30 nodigen we gedetineerden uit alle levensbeschouwingen uit om hun doden te herdenken. Het is een beetje een waagstuk omdat het in een macho cultuur zeer ongewoon  is om gevoelens te uiten. Dit wordt vaak als een zwakte ervaren. Uw zwakte tonen is in de gevangeniscultuur gevaarlijk.  De uitnodiging die de gedetineerden kregen vindt u in bijlage.
Uiteraard bent u ook welkom!  Mocht er interesse zijn, dan moet ik vooraf een bezoektoelating aanvragen bij de directie.  Ik heb daarvoor een kopie van de identiteitskaart nodig van de bezoekers.   Het vraagt een beetje tijd om de administratie rond te krijgen. Indien ik maandag  28 oktober over de nodige documenten beschik, dan kan ik dat voor vrijdag 1 november nog in orde maken.
In bijlage vindt u ook informatie over wat u moet weten bij een eerste bezoek.

U krijgt van ons een ‘boekje’ met de teksten zodra we klaar zijn met de lay-out.
Elke gedetineerde krijgt ook een poster met z’n eigen geschreven tekst.

Het rekeningnummer van onze dienst stuur ik u zo snel mogelijk door.

Oprechte dank om dit initiatief mogelijk te maken.
Welkom en vriendelijke groet,

Siska