Reizen om te leren

Reizen om te leren.

De Standaard 26.06.2018:

De CO2-uitstoot van de luchtvaarsector stijgt duizelingwekkend snel, met jaarlijkse groeicijfers in de grootteorde van 7 %. een tempo waarmee nogal wat klimaatinspanningen in andere sectoren tenietgedaan worden.

Zo lanceerden zowel Universiteit Gent als het Vlaams Parlement een nieuw beleid rond dienstverplaatsingen. Aan de UGent worden reizen die minder dan zes uur duren voortaan niet meer per vliegtuig afgelegd.

De maatregel plaatst het klimaat voorop, vóór individueel comfort en kostprijs.

Tip:

Kennisuitwisseling moet anders georganiseerd worden, waarbij alleen volstrekt onvermijdelijke vluchten nog worden gemaakt.