Luchtvervuiling

ECOTIP 19-6-2018: LUCHTVERVUILING
Laudato si

Want “een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf en een zonde tegen God ”
Dat de menselijke wezens het water, de bodem, de lucht vervuilen: dat zijn allemaal zonden”.


De Standaard 28.03.2018
Twee Antwerpse scholen sluiten de straten af om aandacht te vragen voor de luchtkwaliteit, voor schone lucht.

Tandheelkundige tijdingen 2018​
… Wij kunnen concluderen dat wij als burgers recht hebben op zuivere lucht, net zoals wij recht hebben op zuiver wateren veilig voedsel, en dat het dus zeker van belang is om de luchtvervuiling aan te pakken.

Wij weten al langer dat er meer mensen doodgaan als er een stijging is van de luchtverontreiniging en er is een lineaire relatie tussen de twee.Het grootste gedeelte van het fijnstof in onze lucht komt daar nu in terecht door huishoudens.
90 % hiervan is het gevolg van de verbranding van hout in haarden en kachels.
Daarnaast zorgen ook het verkeer en de industrie voor een aanzienlijk deel van de luchtvervuiling.

Besluit:

Stook zo min mogelijk de kachel of open haard.
Haal de kinderen / kleinkinderen aan school bij voorkeur niet met de auto af tot voor de poort.