Limburgs platform voor vluchtelingen

Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw (www.limburggastvrij.be) is een open netwerk van mensen en organisaties die zich in Limburg voor vluchtelingen inzetten. Zo helpt het “Maatjesproject” vluchtelingen een plaatsje te zoeken om te leven. Historisch (en thematisch in 2016-2017) ligt de problematiek van pelgrims en vluchtelingen de Duitse Orde nauw aan het hart. Ze stelt daarom de expertise van haar leden ter beschikking om juridische, economische, administratieve, medische, spirituele… problemen mee te helpen oplossen. Contactname hiervoor kan via info@doaldenbiesen.be