Kansi

11-12-2017

Bezoek van het College Saint Bernard van Kansi, zusters Bernardines; in het kader van het deelproject “uitbreiding internaat.”

Het college Saint Bernard van de zusters Bernardinen ligt in Kansi, een 30-tal minuten van Butare op een 30-tal Km van de grens met Burundi. Dit in een van de armste streken van Rwanda. Het begin van de weg werd recent geasfalteerd, de laatste kilometers gaan over een relatief goed berijdbare piste. Op het moment van ons bezoek is het vakantie en de school leeg. We worden uitgebreid  en niet selectief rondgeleid door zuster Aldegonde, hoofd van het secretariaat. Het betreft een algemeen secundaire meisjesschool met momenteel 278 leerlingen. Dezen zitten allemaal op internaat. Namen van laureaten van nationaal examen aan de schoolingang maken duidelijk dat de school kwaliteit biedt. In haar geheel komt de school heel verzorgd, geordend en proper voor. De klassen zijn degelijk uitgerust, de specifieke lokalen bevatten heel wat didactisch materiaal en uitrusting. (De zuster vertelt evenwel dat in het licht van een recente officiële visitatie, dit een beetje geconcentreerd werd in bepaalde lokalen). De school beschikt over een 100-tal computers. De leerboeken worden door de school aangekocht en ter beschikking gesteld van de leerlingen. De meeste zijn in het Engels en het niveau ervan is zeker hoog genoeg. Het leergeld ligt tussen de 70000 en 80000  RWF ( 1€ ~ 990 RWF) per trimester. De twee grote huidige slaapzalen bevatten een zeer dense concentratie van stapelbedden (+/_ 32 personen per 40 vierkante meter). Ook hier is alles proper. Een groot probleem lijkt me wel de evacuatiemogelijkheden bij een ramp of paniek, en nog groter het feit dat er geen stromend water is in de sanitaire cellen. De watertoevoer is tijdens de genocide beschadigd. De sanitaire installatie buiten het internaat heeft wel water. Toch komt alles onderhouden voor. Van de lagere school wordt momenteel heel het dak vervangen. Dit zou na de bij hen wel langere kerstvakanties eind januari terug in orde moeten zijn. Omdat de school nu een 400-tal leerlingen wil opleiden, is een nieuwe slaapzaal in opbouw. Ook deze moet eind januari 2018 in orde zijn en uitgerust met bedden. De sanitaire cel zal later worden afgewerkt. Verder zal men ook voor de extra leerlingen heel wat nieuwe en relatief dure handboeken moeten aanschaffen. De bedden kunnen gemaakt worden door een technische school van Salesianen ( Don Bosco ). Behalve de lokale inbedding en complementariteit ligt deze in Rango, ongeveer halfweg op de baan tussen Butare en Kansi. Het is om dit deel van het project uit te voeren dat er dringend (bijkomende) steun gezocht wordt.Kansi was de eerste inplanting van de zusters Bernardinen in Rwanda (1933). Het is een proper, gastvrij maar zeer eenvoudig en sober klooster dat zeker geen geld weggooit aan aardse luxe. De gemeenschap bestaat momenteel uit 13 overwegend jonge (en die ik gezien heb) dynamische en enthousiasmerende zusters. Vijf zijn werkzaam in de school, vier in een gezondheidscentrum, een binnen een project en drie binnen het klooster. De andere lesgevers worden door de zusters als betrokken en goed omschreven. Er bestaat ook een oudercomité, dat zich ook financieel voor de school engageert. Los of dit binnen de missie van de DO valt, lijkt me dit een goed, vraag- en noodgedreven project, waarvan de financiële inspanning 100% ter plaatse komt en bovendien een andere lokale actor betrekt en valideert. Het lijkt me wel obligaat een waterproject te laten volgen…….

Het is mogelijk een fiscaal aftrekbare gift te doen op de VZW Stelimo BE71 4569 5241 8169 met de vermelding: “tvv Zuster Maria Vanherk –Project Kansi” en garanderen jullie het ontbrekende bij te passen (of het overschot gezamenlijk in te zetten voor een vervolgproject), zodat dit deel van het project zeker gerealiseerd wordt.
Foto’s