Criteria

CRITERIA VOOR PROJECTEN VAN DE COMMANDERIJ ALDEN BIESEN .

Klassiek worden “officiële” projecten geschreven en beoordeeld naar:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit: excellentie en ambitie.
  2. Relevantie: in welke mate zijn de objectieven consistent met de noden.
  3. Effectiviteit: in welke mate kan men verwachten dat de projectvoorstellen hun doel bereiken.
  4. Efficiëntie: hoe verhoudt de input zich met de resultaten.
  5. Duurzaamheid: wat blijft er over als het project stopt.

Alhoewel deze maatstaven op de achtergrond zeker meespelen, zijn ze niet het primaire referentiekader in onze benadering, met name wensen we bijzondere aandacht te schenken aan

  1. Caritas, de inspiratie in en van de projecten; in welke mate gaat het niet alleen om dienstverlening maar ook om ontmoeting, aanwezig-zijn; in welke mate komen we doorheen de barsten van de kwetsbaarheid het gelaat van God tegen: ik had honger, dorst, was gevangen, eenzaam… en gij hebt mij…..In hoeverre betreft het een liefdevol project met hoop- en zinoverdracht.
  2. Bewuste keuze voor de “minsten der minsten” , de niet meteen “aaibaren”, de vergetenen. We denken hierbij aan gevangenen, vluchtelingen, papierlozen, volwassenen met een mentale handicap……
  3. Het project is meer dan enkel een financiële ondersteuning, het laat een persoonlijke betrokkenheid toe. In het verleden is gebleken hoe moeilijk dit  in concreto kan zijn, vandaar het belang om het project en de mensen erachter goed te leren kennen, om zo nodig ook specifieke opleidingen te kunnen krijgen. 
  4. Het project helpt door discrete daden maatschappelijk duidelijk te maken waarvoor de Duitse Orde staat, geactualiseerd in het verlengde van haar geschiedenis. Dit vergt een zekere lokale verankering, een realistische schaal, een zekere continuïteit; kansen om als donor-receptor te vervloeien.