Home

Jaarthema 2023

De grote spirituele stromingen.

Maria, bron van genade.

Gebeden & wijzer ~ bidden tot Maria | Kerknet

Van harte een genadevol 2023. Nieuwjaarsbrief van de Grootmeester.

Op 14 oktober 2002 werden tijdens een Pontificale eucharistieviering 8 familiares geïnvesteerd, waaronder 4 van voor onze Commanderij.

Volgende activiteit: donderdag 16-02-2023, Algemene Vergadering, cf agenda.

.

Familiares Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.

Met de Broeders en Zusters maakt het Familiareninstituut een van de drie takken uit van de Duitse Orde. Het is een religieuze instelling gekoppeld aan een lekengemeenschap van ridderlijke traditie, die helpend en helend in de wereld staat vanuit een loyale katholieke inspiratie. Reeds sedert 6 februari 1191 werd onder Clemens III de pauselijke erkenning bekomen. De Orde telt in Europa (Februari 2021) 1149 leden.
Tijdens het Kapittel van 2018 wordt P. Frank Bayard OT verkozen als 66ste Grootmeester in opvolging van P. Bruno Platter OT.


De Belgische Commanderij “Alden Biesen” van de Duitse Orde werd eind vorige eeuw heropgericht en telt heden 32 familiares van wie 5 vrouwen. 

.

  Laatst gewijzigd: 3-02-2023.