Home

Jaarthema 2022

“Ons geloof delen (vervolg en afronding)

Inleiding op Fratelli Tutti.

800 jaar Alden Biesen

Maria, bron van genade.

Gebeden & wijzer ~ bidden tot Maria | Kerknet

2022: met of zonder corona, moed, veerkracht, verwachting en vreugde.

AGENDA:

Dinsdag 19-4-2022 om 18 u: conveniat, cf Agenda, (Inleiding op) Het synodaal gesprek.

.

Familiares Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem.

Met de Broeders en Zusters maakt het Familiareninstituut een van de drie takken uit van de Duitse Orde. Het is een religieuze instelling gekoppeld aan een lekengemeenschap van ridderlijke traditie, die helpend en helend in de wereld staat vanuit een loyale katholieke inspiratie. Reeds sedert 6 februari 1191 werd onder Clemens III de pauselijke erkenning bekomen. De Orde telt in Europa (Februari 2021) 1149 leden.
Tijdens het Kapittel van 2018 wordt P. Frank Bayard OT verkozen als 66ste Grootmeester in opvolging van P. Bruno Platter OT.


De Belgische Commanderij “Alden Biesen” van de Duitse Orde werd eind vorige eeuw heropgericht en telt heden 30 familiares van wie 5 vrouwen. 

  Laatst gewijzigd: 6 april 2022.